چرا گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟

  • -

چرا گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟

چرا گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟

چرا گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟ چرا گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟

در سيستم‌ انتقال قدرت دستی، بيشتر از دنده‌های مارپيچ استفاده می كنند اما دنده عقب به دليل موقعيت خاص خود نياز به نوع ديگری از
چرخ دنده‌ها دارد كه به چرخ دنده ساده معروف است .
 
دنده‌هايي كه نسبت دنده‌هاي جلو (مثبت) را ايجاد مي‌كنند همه مارپيچ هستند (مانند: دنده يك،دو و سه). دندانه‌هاي مارپيچ به‌صورت مورب
برش خورده‌اند. زماني كه دو دنده در سيستم چرخ دنده مارپيچ با هم درگير مي‌شوند، تماس دندانه‌ها در پايان يك دندانه شروع مي‌شود و
اين تماس به‌صورت تدريجي باعث چرخاندن دو چرخ دنده مي‌شود.تا زماني كه دو دندانه به‌صورت كامل در حال درگيري هستند اين
درگيري تدريجي باعث مي‌شود كه چرخ دنده‌هاي مارپيچ ملايم‌تر و آرام‌تر از چرخ دنده‌هاي ساده عمل كنند.

به چه دلیلی گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟

چرا گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟ 2 چرا گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟
 
به‌دليل وجود زاويه در دندانه‌هاي دنده‌هاي مارپيچ، بيش از يك دندانه در يك زمان در اين نوع چرخ دنده‌‎ها با هم درگير هستند كه اين نوع
برخورد و يا سايش باعث مي‌شود كه اين چرخ دنده‌ها  قدرت بيشتر، با تنش كمتري داشته باشند.
 
تنها مشكل در مورد چرخ دنده‌هاي مارپيچ اين است كه آن‌ها به سختي در كنار هم و در خارج از درگيري به‌هم مي‌لغزند. در يك سيستم
تعويض دنده دستي، دنده‌هاي جلو در حالت درگيري قرار دارند (در تمام زمان‌ها) و حلقه‌ها توسط دسته تعویض دنده كنترل شده و
سرعت‌هاي متفاوتي را به محور خروجي منتقل مي‌كنند.دنده عقب در سيستم تعويض دنده دستي به‌عنوان دنده هرز گرد مي‌چرخد.
گیربکس خودرو چرا گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟
 
چرخ دنده ساده بزرگ با دو چرخ دنده ساده ديگر، در زماني كه نياز به تغيير جهت چرخش (دنده عقب) داشته باشيم بر روي هم مي‌لغزند (با
هم برخورد مي‌كنند).بيشتر چرخ دنده‌هاي بكار رفته در سيستم‌هاي انتقال قدرت دستي از نوع مارپيچ هستند. سه چرخ دنده كه مخصوص
دنده عقب است از انواع دندانه‌هاي ساده به‌شمار مي‌روند.
 
دنده‌های ساده با دندانه‌های مستقيم، در مقايسه با چرخ دنده‌هاي مارپيچ، لغزش بيشتري نسبت به هم دارند. هنگامي كه دندانه‌هاي چرخ دنده
با يك چرخ دنده ساده درگير است، به‌جاي اين كه به آرامي لغزش داشته باشند دندانه‌ها با هم برخورد مي‌كنند. اين واكنش موجب بروز
اندكي سر و صدا و نيز افزايش تنش بر روي دندانه‌ها مي‌شود.
گیربکس اتومات 765x400 چرا گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟
 
هنگامی كه صدای بلندتري نسبت به درگيری ساير دنده‌ها می شنويد، آن صدای تغيير وضعيت و چرخش دنده خودرو است؛ صدايی كه می
شنويد صدای برخورد و درگيری دنده‌های ساده عقب با يكديگر است. از اين‌رو می توان گفت كه اين امری طبيعی و عادی است و مشكلی
وجود ندارد.
*******************************

تلگرام ماهان خودرو چرا گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟   اینستاگرام ماهان خودرو 1 150x150 چرا گیربکس خودرو در دنده عقب صدا می دهد؟


Call Now Button